Systemy i sieci
czyli jak blondynka informatykiem została?

JavaScript

...

Użycie polecenia "net localgroup"

- Otwieramy konsolę z uprawnieniami administratora.

- Aby wyświetlić grupy lokalne na komputerze:
Net localgroup

- Aby utworzyć nowe grupę lokalną:
Net localgroup nazwa_grupy /add

- Aby usunąć grupę lokalną:
Net localgroup nazwa_grupy /del

- Aby dodać nowe konto do grupy lokalnej:
Net localgroup nazwa_grupy użytkownik_lokalny /add

- Aby usunąć konto z grupy lokalnej:
Net localgroup nazwa_grupy użytkownik_lokalny /del