Systemy i sieci
czyli jak blondynka informatykiem została?

JavaScript

...

Użycie polecenia "net user".

- Otwieramy konsolę z uprawnieniami administratora.

- Aby utworzyć nowe konto:
Net user nazwa_konta /add

- Aby usunąć konto:
Net user nazwa_konta /del

- Aby sprawdzić parametry istniejącego konta:
Net user nazwa_konta

- Aby dodać hasło do istniejącego konta:
Net user nazwa_konta nowe_hasło

- Aby wymusić zmianę hasła przy kolejnym logowaniu:
Net user nazwa_konta /logonpasswordchg:yes

- Aby zablokować możliwość zmiany hasła:
Net user nazwa_konta /passwordchg:no

- Aby określić datę ważności konta:
Net user nazwa_konta /expires:RRRR-MM-DD

- Aby usunąć datę ważności:
Net user nazwa_konta /expires:never

- Aby określić zakres czasu logowania:
Net user nazwa_konta /times: DT-DT, HH-HH

- Aby usunąć ograniczenia czasowe:
Net user nazwa_konta /times: all

- Aby dodać do konta linię opisu:
Net user nazwa_konta /comment: opis_konta

- Aby dodać pełną nazwę konta:
Net user nazwa_konta /fullname: pełna_nazwa

- Aby deaktywować istniejące konto:
Net user nazwa_konta /active:no

- Aby aktywować konto ponownie:
Net user nazwa_konta /active:yes

- Aby aktywować wbudowane konto np. gość; administrator:
Net user nazwa_konta_wbudowanego /active:yes

- Aby deaktywować aktywne, wbudowane konto:
Net user nazwa_konta_wbudowanego /active:no