Systemy i sieci
czyli jak blondynka informatykiem została?

JavaScript

...

Jak dodać bibliotekę jQuery do strony internetowej

Najprostszą metodą dołączenia biblioteki jQuery do naszej strony jest dodanie w sekcji <head> </head> poniższej linii kodu:

<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>

O ile dysponujemy wystarczającą ilością miejsca na serwerze możemy ściągnąć ze strony:
https://jquery.com/download/ plik jquery-3.2.1.min.js (plik zminimalizowany) lub jquery-3.2.1.js. Następnie umieścić go na naszym serwerze, dzięki czemu nasza strona będzie się wczytywać szybciej. Oczywiście należy wtedy podać właściwą dla położenia pliku względną ścieżkę dostępu.